30 maja 2011

List do klubów parlamentarnych

23 maja wysłaliśmy list do wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie (PO, PiS, PSL, PJN, SDPL, SD, niezrzeszeni) celem spotkania i omówienia projektu ustawy o związkach partnerskich.
"[...] Zwracamy się do Pana/Pani z uprzejmym zapytaniem o możliwość podjęcia przez Klub Parlamentarny współpracy z Grupą odnośnie ww. projektu. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyśmy mogli zaprezentować i omówić jego główne założenia na forum Klubu lub na spotkaniu z jego przedstawicielami. Liczymy na rzeczową dyskusję dotyczącą poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie. [...]"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz