17 sierpnia 2011

Relacja z posiedzenia podkomisji ds. związków partnerskich

W dniu dzisiejszym obradowała podkomisja nadzwyczajna ds. Ustawy o umowie związku partnerskiego. Na posiedzeniu byli obecnie członkowie Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich (GI) - Krystian Legierski i Tomasz Szypuła, prawniczka Kampanii Przeciw Homofobii - Zofia Jabłońska oraz ekspert KPH - mec. Marcin Górski. Obecni byli także członkini nieformalnej grupy Tel-Aviv - Ewa Tomaszewicz oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarte Forum Wojciech Szot, którzy przedstawili swoje uwagi i wątpliwości dotyczące proponowanego rozwiązania.
Podkomisja procedowała w składzie: posłanka PO Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janina Okrągły, pod przewodnictwem posła PSL Piotra Walkowskiego. Obecne na posiedzeniu przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie przedstawiły na obecnym etapie opinii swoich resortów.
Nie zjawili się niestety przedstawiciele SLD - partii, która wniosła projekt do Sejmu.
Członkowie Podkomisji byli zgodni co do tego, iż regulacja proponowana przez SLD jest konieczna, a projekt z założenia dobry, odpowiada bowiem na palącą potrzebę społeczną. Posłowie mieli jednak uwagi dotyczące poszczególnych uregulowań i ich zakresu. Debata dotyczyła w szczególności potrzeby wprowadzenia obowiązku alimentacji partnerów po ustaniu związku, możliwości przeciwdziałania nadużyciom i zawieraniu związków w celu obejścia obowiązujących przepisów, np. o odmowie zeznań osób bliskich w postępowaniu karnym, a także kwestii zabezpieczenia interesu dzieci po ustaniu związku. Ratio legis istniejących zapisów tłumaczyli członkowie GI oraz mec. Marcin Górski.
Ewentualna konieczność wprowadzenia zmian w projekcie będzie przedmiotem dalszych prac podkomisji oraz opinii ekspertów powołanych przez Biuro Analiz Sejmowych.

not. Zofia Jabłońska

Komentarz Ewy Siedleckiej w Gazecie Wyborczej

12 sierpnia 2011

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej 17.08

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2011 r. /środa/, w sali konferencyjnej (NDP) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.
Początek posiedzenia o godz. 12.00.
Porządek dzienny:
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego
(druk nr 4418) – sprawy organizacyjne.

9 sierpnia 2011

Stenogram z prac nad projektem ustawy o zwiazkach partnerskich - 27.07

Jest już dostępny stenogram z posiedzenia połączonych komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które obradowały na wspólnym posiedzeniu 27.07.2011, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego.
Stenogram jest dostępny TUTAJ, a w postaci pliku PDF - TUTAJ.