20 czerwca 2011

Apel do marszałka Schetyny o związki partnerskie

Zwracamy się z wyjątkową prośbą o poparcie apelu do Marszałka Sejmu o skierowanie do pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich.

Do Marszałka Sejmu RP
Pana Grzegorza Schetyny

Panie Marszałku,
W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ustawy o umowie o związku partnerskim. Ma dać tysiącom par, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, możliwość prawnej rejestracji ich związku. Polepszyłoby to ich sytuację prawną, ułatwiło codzienne życie, stworzyło bezpieczniejszą sytuację ich dzieciom.
Lesbijkom i gejom ustawa dałaby jedyną możliwość zawarcia formalnego związku. Usunęłaby dyskryminację, która sprawia, że nie mają równych praw opieki nad chorym partnerem, pochowania zmarłego, dziedziczenia wspólnie wypracowanego majątku na takich prawach jak małżonkowie, odmowy zeznań przeciwko najbliższej osobie, wspólnego opodatkowania itd.
W marcu 2010 r. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie "Kozak przeciwko Polsce" orzekł, że państwo nie może dyskryminować związków osób homoseksualnych powołując się na "ochronę tradycyjnej rodziny". I że "musi brać pod uwagę zmiany społeczne, w tym fakt, że nie istnieje jeden tylko sposób realizowania prawa do życia prywatnego i rodzinnego".
Za i przeciw tej ustawie można przytaczać argumenty ideologiczne. Ale jedno można powiedzieć z pewnością: projekt nikogo nie krzywdzi, odwrotnie - pomógłby wielu ludziom i uczynił ich życie bardziej godnym.
Nieformalne związki są faktem, którego państwo nie powinno lekceważyć. Ignorowanie ważnych potrzeb społecznych byłoby działaniem nieracjonalnym. Zauważyła to już większość państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dlatego zwracam się do Pana z apelem o jak najszybsze skierowanie projektu o umowie o związkach partnerskich do pierwszego czytania w Sejmie tak, by umożliwić publiczną debatę i dalszą pracę nad nim.
Z poważaniem
/imię i nazwisko/

Apel można wysłać do marszałka Sejmu korzystając z tej strony:
http://wyborcza.pl/0,115313.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz